Privatumo politika

1. Kas apima privatumo politiką?

„Fleurop-Interflora NE Europe LLC“, toliau vadinama „Fleurop-Interflora“, privatumo politika nusako mūsų įsipareigojimą užtikrinti klientų privatumą. Toliau pateikiama informacijos rinkimo ir skelbimo tvarka internetiniuose tinklalapiuose (toliau vadinami Tinklalapiais) www.interflora.lt naršant juose išmaniaisiais įrenginiais ar mobiliosiomis programėlėmis. Sąvoka Tinklalapis taip pat apima duomenų rinkimą ir apdorojimą per „Fleurop-Interflora“ priminimais ir naujienlaiškiais, socialiniuose tinkluose, telefonu ir el. paštu.

Savo veikloje vadovaujamės Europos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, mūsų pačių duomenų apsaugos strategija ir kitais nustatytais duomenų apsaugos standartais. Ši informacija apie privatumą (toliau Privatumo politika) skirta BDAR reglamente įvardytam duomenų subjektui, toliau Vartotojui, kurio asmens duomenys tvarkomi teikiant paslaugą.

Mūsų privatumo politika apima šias temas:

 • Kokius asmens duomenis renkame ir kaip tai darome:
  • Duomenys, kuriuos renkame pateikiant užsakymą
  • Duomenys, kuriuos renkame iš Tinklalapio vartotojų
  • Duomenys, kuriuos renkame, kai susisiekiate su mumis
 • Kaip naudojame asmens duomenis:
  • Atlikdami užsakymus
  • Aptarnaudami klientus
  • Rinkodarai
  • Įmonės vidinių tikslų įgyvendinimui
 • Kaip apdorojame ir saugome duomenis

Mums svarbu, kad Privatumo politika būtų aktuali, todėl prašome klientų ją reguliariai perskaityti iš naujo.

2. Kokius asmens duomenis renkame?

Kiekvieną kartą, kai tik apsilankote mūsų Tinklalapiuose, taip pat, kai per mūsų tinklalapius darote užsakymą, naršote mūsų Tinklalapiuose ar kokiu nors kitu būdu naudojatės mūsų paslaugomis. Kai savo Tinklalapiuose naudojame duomenų rinkimo formas, atskiriame privalomuosius laukelius nuo neprivalomųjų. Jei nepateikiami užsakymo atlikimui būtini duomenys, užsakymo atlikti negalime.

Savo Tinklalapiuose saugome, apdorojame ir naudojame šiuos duomenis (duomenų naudojimas nurodytas 8 punkte):

Asmens duomenys, kurie įrašomi pateikiant užsakymą

 • Su užsakymu susiję kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeriai, el. pašto adresas ir įmonės pavadinimas, registro kodas ir kiti juridiškai atsiskaitymams svarbūs duomenys.
 • Užsakymo gavėjas ir pristatymo duomenys, t. y., užsakymo gavėjo vardas, telefono numeriai, pristatymo adresas ir pristatymo instrukcijos.
 • Siuntimo ir sveikinimo data bei progos apibūdinimas, pvz., gimtadienis, sveikinimas, laidotuvės.
 • Duomenys pateikiami prie užsakymo pridėtoje kortelėje (pvz., vardai ir gimimo datos).
 • Su užsakytais gaminiais susiję duomenys.
 • Priminimai, naujienlaiškiai ir kiti su vartotojo paskyra susiję duomenys.
 • Vartotojo IP adresas.

Papildomi duomenys, susiję su vartotojo paskyra:

 • Vartotojo vardas, telefono numeriai, el. paštas, adresas.
 • Užsakymų istorija su užsakymo gavėjo duomenimis.
 • Į adresų knygą įtraukti vardai, adresai ir telefonų numeriai.
 • Priminimai, susiję pavadinimai, datos ir papildomi duomenys.
 • Priminimai, pranešimai ir naujienlaiškiai.

Su Tinklalapio naudojimu susiję duomenys:

 • Vartotojo veiksmai Tinklalapyje, pvz., kokius puslapius ar produktus jis peržiūrėjo ir ką įsidėjo į pirkinių krepšelį.
 • Tinklalapio peržiūrai naudoto įrenginio tipas, programinė įranga, IP adresas ir įrenginio vieta.
 • Iš trečiųjų šalių, t. y. socialinės medijos ir reklamos platformų gauti duomenys.
 • „Slapukai“, reikalingi stebėti pirkinių krepšelį ir Tinklalapio naudojimą.

Duomenys, kurie išsaugomi, kai susisiekiate su mumis:

 • „Fleurop-Interflora“ ir trečiųjų šalių elektroninių pokalbių turinys (pvz., su Tinklalapiu ir užsakymais susijusių užklausų el. paštu ar Tinklalapio „Live Chat“ programine įranga).
 • Su priminimais, naujienlaiškiais ir žinutėmis susijusi sąveika, pvz., priminimų, naujienlaiškių ir juose esančių nuorodų atidarymas.
 • Susirašinėjimas „Fleurop-Interflora“ Tinklalapyje.
 • Telefoniniai pokalbiai.

Mūsų Bendrosios nuostatos ir Privatumo politika reikalauja, kad mūsų Tinklalapiuose užsisakantys asmenys būtų ne jaunesni kaip 18 metų. Jei manote, kad esame išsaugoję jaunesnio nei 18 metų asmens duomenis, nedelsiant su mumis susisiekite 14 punkte pateiktais kontaktais.

3. Kaip naudojame asmens duomenis?

Mes naudojame asmens duomenis šiais tikslais:

 • Pateikiant užsakymą.
 • Stebint ir apdorojant užsakymą.
 • Patvirtinant mokėjimą. „Fleurop-Interflora“ Tinklalapis mokėjimams atlikti naudoja trečiųjų šalių banko nuorodas, nukreipiančias mokėjimą į Vartotojo pasirinkto banko internetinį puslapį. „Fleurop-Interflora“ neišsaugo ir nerodo su Vartotojo asmens duomenimis ir banko sąskaita susijusių duomenų, išskyrus mokėjimo metu banko pateiktus duomenis.
 • Norėdami atlikti užsakymą ir jį pristatyti, dalijamės užsakymo gavėjo duomenimis su užsakymą vykdančiu floristu ir užsakymą pristatančiu floristu arba kurjeriu.
 • Pranešti užsakovui apie užsakymo patvirtinimą arba su užsakymu kilusias problemas.

Klientų aptarnavimo tikslais:

 • Pranešti apie su užsakymais susijusius pakeitimus, atšaukimus ir problemas.
 • Atsakyti į klientų aptarnavimo skyriui pateiktus skundus ir klausimus.
 • Vartotojo paskyros administravimui.
 • Su užsakymu susijusio atgalinio ryšio gavimui (įstatymų numatytose ribose).

Kai priminimų ir specialių pasiūlymų gavimo pasirinkimas vartotoje paskyroje yra išjungtas, susisiekiame su jumis, kai norite patvirtinti pateiktą užsakymą, užsisakyti prekę, kilus su paskyra susijusioms problemoms ar svarbiems klausimams.

Rinkodaros tikslais ir priminimų paslaugos naudojimui:

 • Informuoti apie naujus ar dominančius gaminius bei galimybes.
 • Informuoti apie specialius pasiūlymus.
 • Pranešti apie svarbias datas ar Vartotojo pažymėtus įvykius ir priminimus.
 • Patobulinti Tinklalapį taip, kad jo naudojimas būtų patogesnis, spartesnis ir asmeniškesnis. Siūlyti svarbius gaminius ir informaciją.
 • Padaryti taip, kad vartotojų patirtis gaunant priminimus būtų patogesnė, greitesnė ir šiuolaikiškesnė.
 • Reklamų ir reklaminių langelių suasmeninimas ir aktualesnių skelbimų rodymas, atsižvelgiant į vartotojo elgseną.

Rinkodaros tikslais per trečiąsias šalis:
Galime naudoti trečiųjų šalių paslaugas rinkodaros tikslais, pvz., rodyti skelbimus kituose tinklalapiuose ar paieškos sistemose. Šios šalys gali naudoti mūsų Tinklalapyje surinktus duomenis, kad galėtų pasiūlyti jus dominančias reklamas. Tokiu būdu gauta informacija yra anoniminė ir trečioji šalis neprieina prie Vartotojo duomenų. Tikslesnė informacija pateikiama 5 punkte.

Vidiniams įmonės tikslams:
Norėdami sukurti geriausią naudotojo patirtį, naudojame ir renkame duomenis apie Tinklalapio lankomumą ir našumą. Taip pat stebime Vartotojų pirkimo elgseną, kad galėtume pasiūlyti prekių asortimentą, geriausiai atitinkantį klientų poreikius.

4. Kaip atsisakyti mūsų su rinkodara susijusios komunikacijos ir priminimų?

Vartotojas turi teisę atsisakyti priminimų ir naujienlaiškių, kuriuose pateikiami specialūs pasiūlymai:

 • Paspaudęs nuorodą naujienlaiškio poraštėje.
 • Atnaujinęs savo paskyros nustatymus.
 • Atlikdamas pirkimą vartotojo paskyroje pasirenkęs atitinkamą punktą.
 • Susisiekęs 14 punkte nurodytais kontaktais.

5. „Slapukų“ politika

Tinklalapyje turite išsaugoti „Slapukus“, kad galėtumėte pateikti užsakymą ir stebėti pirkinių krepšelį. „Slapukai“ nerenka asmeninės informacijo, tai yra identifikavimo kodas, leidžiantis mūsų Tinklalapyje rasti reikalingus duomenis, norint užbaigti kitą pirkimo etapą. „Slapukai“ yra susieti su vartotojo paskyra ir (arba) konkretaus vartotojo prisijungimu ir (arba) pirkimo atlikimu.

Siekiant teikti geriausią vartotojų patirtį ir klientų aptarnavimą, mūsų Tinklalapyje esančius „slapukus“ taip pat naudoja trečiųjų šalių pasiūlyta programinė įranga, pvz., „Live chat“ ir vartotojų statistiką renkančios programinės įrangos, „slapukais“ gautos naršymo informacijos nesusiejančios su konkrečiu Vartotoju.

6. Kaip apsaugome asmens duomenis?

„Fleurop-Interflora“ gerbia savo klientų ir vartotojų privatumą ir užtikrina, kad visi asmens duomenys būtų apsaugoti ir nepasiekiami pašaliniams asmenims. Taip pat nesaugome duomenų, kurie nėra reikalingi užsakymo pateikimui, saugumo stebėsenai, įmonės rinkodaros tikslams pasiekti, Tinklalapio vartotojų patirties tobulinimui ar kitiems ankstesniuose punktuose išvardytiems tikslams pasiekti.

Kad apsaugotumėme duomenis, naudojame organizacines, technines ir fizines priemones. Kad būtų užkirstas kelias neteisėtam duomenų naudojimui ar atskleidimui, naudojame atitinkamas saugumo priemones. Pavyzdžiui, nuolatos testuojame Tinklalapius, duomenų bazes, kitų sistemų ir duomenų laikmenų saugumą, mokome darbuotojus, įvertiname rizikas ir esame numatę reikiamas priemones ir veiksmų planus, kad būtų išspręstos kritinės situacijos. Tam, kad greitai ir efektyviai reaguotume į duomenų nutekinimus, taip pat į kibernetinius išpuolius ir neautorizuotą priėjimą prie duomenų.

Apie duomenų įsilaužimą informuojame prižiūrinčią instituciją ir nukentėjusįjį (duomenų subjektą) vėliausiai per 72 valandas po įvykio.

„Fleurop-Interflora“ tinklalapiai nemato ir nesaugo su vartotojo banko sąskaita susijusių asmens duomenų, išskyrus patvirtinant mokėjimą iš banko pusės gautus duomenis.

7. Ką gali padaryti vartotojas, kad apsaugotų savo asmens duomenis?

„Fleurop-Interflora“ savo Tinklalapyje ar el. paštu neprašo jokių su banko sąskaita susijusių slaptažodžių ar kredito kortelės duomenų. Norint patvirtinti mokėjimą, bankas nukreipia į saugią svetainę, kuri yra nesusijusi su „Fleurop-Interflora“ aplinka. Jei mūsų vardu gautumėte el. laišką ar prašymą kokiu nors kitu būdu pasidalyti pirmiau minėta informacija, ignoruokite tai ir apie atvejį praneškite mums 9 punkte nurodytais kontaktais ar meniu nuorodoje „Kontaktai“ ar „Klientų aptarnavimas“.

Naudodami ne asmeninį kompiuterį, kitą prietaisą ar neapsaugotą „wi-fi“ tinklą, prisijungę prie savo paskyros vėliau nuo jos atsijunkite ir uždarykite naršyklės langą.

Kai mūsų aplinkoje sukuriate savo paskyrą, nesidalykite jos slaptažodžiu ir vartotojo vardu su kitais asmenimis. Įmonės paskyros vartotojo vardu ir slaptažodžiu galima dalytis tik su įgaliotais asmenimis. Kiekvienai tinklalapio paskyrai rekomenduojame sukurti skirtingus slaptažodžius. Kiekvienas sukurtas slaptažodis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 8 simbolių, jame turi būti skaitmenų ir bent po vieną didžiąją ar mažąją raidę.
Rekomenduojame reguliariai keisti slaptažodį. Tai galima padaryti paskyros nustatymuose.

8. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai

„Fleurop-Interflora“ remiasi įvairiais teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais. Kai kuriais atvejais asmens duomenims tvarkyti gali būti taikomas daugiau nei vienas teisinis pagrindas.

 • Sutartis: renkame ir tvarkome jūsų asmeninę informaciją, kad įvykdytumėme pateiktą užsakymą pagal Bendrąsias taisykles ir sąlygas bei privatumo politiką. Atitinkami asmens duomenys nurodyti 3 punkte.
 • Teisinis interesas: renkame ir apdorojame asmens duomenis, kad įvykdytume gautus užsakymus, aptarnautume klientus, tobulintume tinklalapį, pirkimo procesus ir gaminių pasirinkimą, rinkodaros tikslais, priminimų paslaugos ir klientų lojalumo programos ribose, dėl teisinių priežasčių ir sukčiavimo aptikimui bei prevencijai. Atitinkami asmens duomenys nurodyti 3 punkte. Vartotojas turi teisę atsisakyti rinkodaros, lojalumo programos ir priminimų paslaugos tikslais siunčiamų el. laiškų. Vartotojas turi teisę ištrinti savo paskyrą ir su ja susijusius duomenis, išskyrus ankstesnių užsakymų duomenis.
 • Sutikimas: prie jau pirmiau minėtų teisinių interesų savo rinkodaros komunikacijoje vadovaujamės iš Vartotojo gautu sutikimu. Vartotojas gali atsisakyti lojalumo programos ir priminimų paslaugos tikslais siunčiamų el. laiškų laikydamasis nurodymų, kurie pateikti 4 punkte. Dėmesio! Neužtenka atšaukti sutikimo, kad būtų ištrintas visas buvęs Vartotojo ir „Fleurop-Interflora“ bendravimas ar su užsakymais susijusi informacija, kadangi galime turėti kitą teisinį pagrindą, priežastį ar teisinį įsipareigojimą duomenų, pavyzdžiui, pirkimų ir su sutartimis susijusios informacijos ir dokumentų saugojimui. Vartotojai turi atsižvelgti į tai, kad atsisakius rinkodaros komunikacijos ar priminimų, norint atlikti pirkimą mes ir vėl galime prašyti sutikimo siunčiant priminimus ar su lojalumo programa susijusias žinutes.
 • Teisiniai įsipareigojimai: Pagal galiojančius įstatymus mes saugome mokėjimų ir apskaitos dokumentus ir su jais susijusius asmens duomenis.

9. Kokiais atvejais dalijamės asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis?

Dalijamės asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kad būtų galima naudotis Tinklalapiu ir jame užsisakyti, pirkti ir pristatyti pirkinius bei prekiauti savo produktais. Apačioje pateikimas trečiųjų šalių sąrašas, kurios gali prieiti prie asmens duomenų. Toliau nurodyti paslaugų teikėjai privalo naudoti atitinkamas asmens duomenų apsaugos priemones, laikytis mūsų privatumo politikos ir įstatymų.

„Interflora“ floristai ir kurjeriai: „Fleurop-Interflora“ dalijasi užsakymų turiniu ir pristatymo duomenimis su mūsų įmone sutartis pasirašiusias floristais. Kai kurių produktų užsakymus, tokius kaip gurmaniški krepšiai ar dovanos, komplektuoja ir pristato didmenininkai. Norint pristatyti užsakymus į vietą, galima naudotis kurjerių paslaugas siūlančiomis įmonėmis. Floristas ar didmenininkas surenka užsakymą ir atsako už jo pristatymą į vietą. Prieš pristatydamas užsakymą floristas ar kurjeris susisiekia su gavėju (jei užsakovas ir „Fleurop-Interflora“ nesusitarė kitaip), kad dovana būtų pristatyta nurodytu laiku ir sutartoje vietoje.
Floristas, kurjeris ir gavėjas nemato užsakovo duomenų. Prireikus su užsakovu susisiekia „Fleurop-Interflora“ klientų aptarnavimo tarnyba.

„Fleurop-Interflora“ filialai: Atlikdama tarptautinius užsakymus, „Fleurop-Interflora“ gali dalytis duomenimis su „Interflora“ susijusiomis bendrovėmis, tokiomis kaip „Fleurop Interflora“ padaliniai ir FDT ir su jomis susijusiomis skirtingose šalyse esančiomis įmonėmis. Atliekant ir vykdant tarptautinius užsakymus galima naudotis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, vietinėmis kurjerių įmonėmis.

IT paslaugų teikėjai: „Fleurop-Interflora“ tinklalapio aplinkai ir duomenų bazių valdymui, pritaikymui, plėtrai ir saugumo palaikymui naudoja trečiąsias šalis, kurios, dirbdamos su asmens duomenimis, privalo laikytis tinkamų apsaugos priemonių ir įstatymų.

Gėlių ir dovanų tiekėjai, su kuriais nesame sudarę sutarčių: lkad įvykdytume užsakymus, dirbame ne tik su floristais, su kuriais esame sudarę sutartis, tačiau ir su didmenininkais, kurie pristato produktus, kurių negali pasiūlyti floristai, pavyzdžiui, tam tikri gurmaniški gaminiai ar ypatingos dovanos.

Finansų ir mokėjimo sprendimų teikėjai: savo Tinklalapyje kaip mokėjimo priemonę naudojame banko nuorodą, per kurią bankui pateikiama užsakymo suma ir su sąskaita susiję duomenys. Mokėjimo sprendimų teikėjai padeda atlikti banko pavedimus ir užkirsti kelią nesąžiningiems sandoriams.

Rinkodaros paslaugų teikėjai: Bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis, kurios:

 • Siūlo el. pašto ir tiesioginės rinkodaros galimybes;
 • Siūlo internetinės reklamos galimybes;
 • Dėl Privatumo politikoje nurodytų priežasčių duomenų bazėse saugo klientų duomenis;
 • Pateikia mums rinkodaros kampanijų ar Tinklalapio naudojimo statistiką ir jos analizę.

Tinklalapio tobulinimas: bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis siekdami suteikti vartotojams kokybiškas, saugias ir patogias paslaugas tiek internetu, tiek mobiliosiomis priemonėmis. Nuolatos tobuliname aplinkų funkcionalumą ir dizainą, išbandome ir geriname našumą bei analizuojame Tinklalapio lankomumą ir naudojimą.

Klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai: Siekdami užtikrinti aukščiausią kokybę ir veiksmingą aptarnavimą, bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis, kurios siūlo Tinklalapiui „Live Chat“ sprendimą.

Asmens duomenis trečiosioms šalims galime teikti šiais atvejais:

Teisėsaugos / vyriausybės prašymai: atsižvelgiant į įstatymus, privalome teikti asmens duomenis teisėsaugos organizacijoms ar vyriausybinėms įstaigoms. Taip pat galime teikti asmens duomenis, kai esame tikri, kad viešinimas būtinas norint laikytis įstatymų, laikantis ar vykdant teisinius reikalavimus, norint užkirsti kelią sukčiavimui ir kitai neteisėtai veiklai bei kovoti su ja, taip pat užtikrinti mūsų vartotojų, darbuotojų ar trečiųjų šalių teises, nuosavybes ir saugumą.

„Interflora“ verslo ir teisiniais tikslais / Susijungimai ir įsigijimai: asmens duomenys gali būti atskleidžiami dėl verslo ar teisinių priežasčių. Galime perduoti duomenis trečiosioms šalims esant tikram ar galimam susijungimui, konsolidacijai, įsigijimui, pardavimui, perdavimui ar kitam panašiam sandoriui, kuriame dalyvauja mūsų įmonė, dukterinė įmonė ar jos dalis. Tokiais atvejais asmens duomenys yra vienas iš turtų, kuriuo galima dalytis arba perduoti perleidžiant įmonę ir kurį trečioji šalis naudoja pagal „Fleurop-Interflora“ praktiką ir politiką.

10. Kiek laiko saugome duomenis?

Saugome asmens duomenis tik dėl priežasčių, kurios nurodytos šioje Privatumo politikoje ir tik tol, kol turime teisinį ar komercinį poreikį juos saugoti.

11. Kokiems atvejams esant dalijamasi duomenimis su užsienio šalimis?

Užsisakant mūsų paslaugas užsienio šalyse, trūkstami siunčiamo užsakymo turinio, pristatymo ir gavėjo duomenys siunčiami atitinkamos šalies su „Interflora Inc“ susijusioms bendrovėms. Tokiu būdu asmens duomenys gali patekti už Europos Sąjungos ekonominės zonos ribų. Duomenys naudojami 9 punkte išvardytoms priežastims, tokioms kaip užsakymų vykdymas ir klientų aptarnavimas.

Dalydamiesi duomenimis su valstybėmis, esančiomis už ES ribų, esame įdiegę šiuolaikines technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir pateikiame sutarties sąlygas trečiųjų šalių duomenų gavėjams. Dalijamės asmens duomenimis esant tokioms sąlygoms:

 • esame įsitikinę, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, gali užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą ir
 • turime su jais sudarę sutartį.
 • Pasidalijimas duomenimis yra reikalingas dėl 8 punkte nurodytų priežasčių, tokių kaip užsakymų vykdymas ir klientų aptarnavimas.

12. Jūsų teisės gauti prieigą prie savo duomenų

Gerbiame savo klientų teises į jų asmens duomenis, taip pat įskaitant ir teisę prašyti pateiktų duomenų kopijos, kurią saugome. Verta įsidėmėti, kad galime perduoti tik tuos duomenis, kurių atskleidimas nepažeidžia intelektinės nuosavybės ar verslo teisės ir nedaro įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir laisvėms bei perdavimas nėra per daug techniškai sudėtingas.

Asmens duomenų savininkas turi teisę:

Prieiti prie savo asmens duomenų: prie savo paskyroje esančių asmens duomenų galima patekti prisijungiant su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.
Norint kitu būdu gauti asmens duomenis ir (arba) papildomą visų su Vartotojo duomenimis susijusią kopiją, reikia pateikti elektroniniu parašu pasirašytą prašymą 14 punkte nurodytais kontaktais. Atsakome į prašymą ir pateikiame sprendimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Kad galėtume identifikuoti asmenį be elektroninio parašo, susisiekite su mumis 14 punkte nurodytais kontaktais.

Teisė taisyti duomenis: Vartotojas turi teisę keisti ir atnaujinti asmens duomenis. Paskyroje esančius duomenis galima keisti prisijungus prie paskyros su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.

Jei norite pakeisti duomenis kitu būdu, susisiekite su mumis 14 punkte nurodytais kontaktais.

13. Papildomos teisės, susijusios su asmens duomenimis

Gerbiame savo klientų teises į jų asmens duomenis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad galime turėti tam tikrų teisinių ar buhalterinių poreikių saugoti asmens duomenis.

Vartotojas gali turėti šias papildomas teises, susijusias su jo duomenimis:

Teisė ištrinti savo duomenis: Galima ištrinti savo vartotojo paskyrą ir su ja susijusius duomenis prisijungiant prie paskyros su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Tokiu būdu ištrinama Vartotojo paskyra ir su ja susiję duomenys, išskyrus su užsakymais susijusius duomenis ir kitus su apskaita bei įstatymais susijusius duomenis, kurie turi būti saugomi.

Norint kitu būdu ištrinti duomenis, Vartotojas turi teisę pateikti elektroniniu parašu pasirašytą prašymą 14 punkte nurodytais kontaktais. Atsakome į prašymą ir pateikiame sprendimą dėl jo įvykdymo ne vėliau kaip per 30 darbo dienų. Kad galėtume identifikuoti asmenį be elektroninio parašo, susisiekite su mumis 14 punkte nurodytais kontaktais.

Teisė apriboti savo duomenų naudojimą: dėl pagrįstų priežasčių Vartotojas turi teisę apriboti savo asmens duomenų naudojimą. Dėl to prašome Vartotoją susisiekti su 14 punkte nurodytais kontaktais ir pateikti skaitmeniniu parašu pasirašytą prašymą, kuriame aiškiai pateikiama priežastis ir nurodomi pageidaujami pakeitimai, susiję su duomenų naudojimu. Atsakome į užklausą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų ir galime Vartotojo prašyti suteikti papildomos informacijos apie prašymą.

Reikia įsidėmėti tai, kad panaikinus paskyrą, taip pat ištrinama su paskyra susijusi užsakymų istorija ir duomenys ir jų nebegalima atstatyti.

14. Kontaktinė informacija

Už vartotojų ir užsakymų duomenų rinkimą ir duomenų apsaugą atsako „Fleurop-Interflora NE Europe“.
Dėl užklausų ir prašymų, susijusių su asmens duomenimis, susisiekite su toliau nurodytais kontaktais:

Fleurop-Interflora NE Europe LLC
Vabaõhumuuseumi tee 2A
13522 Tallinn / Estonia (Estija)

E-mail: info@interflora.lt
Tel: +370 5210 1792